Regiokalender en Selectienormen

Toelichting Regio ZW Wedstrijden 2018-2019 – v20181007

Wijzigingen

versie 20181007
Er is een bijlage aan toegevoegd over de Selectiewedstrijd NK Sprint jun-B/jun-A die tijdens de Residentiecup op zaterdag 10 november a.s. plaats vindt op De Uithof in Den Haag.
Meer informatie over de Residentiecup is te vinden op de gewestelijke website van gewest Zuid-Holland: https://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/residentiecup/

versie 20180906:

  1. De mededeling omtrent aanwijsplaatsen op bldz 1 is qua tekst iets aangepast.
  2. Datums m.b.t. de selectieregels Pure sprint voor NeoSenioren zijn aangepast.
  3. Bijlage 1 m.b.t. selectieprocedure voor NK Sprint jun-A is voorlopig verwijderd.
    Nieuw document zal  later worden toegevoegd na  afstemming  met de selectieprocedure 2018-2019 van internationale wedstrijden voor junioren.

Deze notitie is verder bedoeld als aanvulling op de KNSB-wedstrijdkalender en regelt zaken die de gezamenlijke GTCL’s van Regio Z/W aangaan.

• Waarin niet is voorzien, zal beslist worden door de gezamenlijke GTCL’s;
• Schaatsers rijden bij Regio Selectiewedstrijden alle afstanden, ongeacht diskwalificatie of val;
• Daar waar deze kalender zou leiden tot discussie over de uitleg, zijn de (laatste) versies van de hieronder genoemde en door het SB/LB vastgestelde en gepubliceerde documenten leidend:
a. Wedstrijdkalender Langebaan & Kortebaan seizoen 2018-2019 (versie 20-07-2018);
b. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden 2018-2019 Deel Algemeen (versie 10 juli 2018);
c. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden senioren 2018-2019 (versie 17 juli 2018);
d. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures Sprint League seizoen 2018-2019 (versie 17-07-2018);
e. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden junioren 2018-2019 (versie 17 juli 2018).

De ervaring leert dat de Regio kalender en afspraken in de aanloop naar het winterseizoen en in het begin van het winterseizoen nog op details kunnen worden aangepast. De kalender en afspraken zijn dan ook onder voorbehoud van noodzakelijke en gewenste aanpassingen. Raadpleeg regelmatig deze pagina voor de laatste versie van de kalender en afspraken.

Comments are closed.