Regiokalender en Selectienormen

Toelichting Regio ZW Wedstrijden 2018-2019 – v20181119

De datum van de regio-selectiewedstrijd voor jun-C in Alkmaar is gewijzigd.

De wedstrijd vindt niet op zaterdag 5 januari plaats maar is verplaatst naar zondag 6 januari, 18.00 – 21.00 uur

Wijzigingen:

versie 20181119

 • Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint Jun B op zaterdag 1 december wordt gereden in Haarlem
 • Landelijke Selectiewedstrijd NK Sprint Jun A: op zaterdag 1 december 2018 – Leeuwarden
  10 schaats(st)ers uit het klassement 500/1000 meter van de ResidentieCup 10
 • VANTAGE d.d. 19-11-2018 (exclusief reeds geplaatsten via klassement de ResidentieCup en aangewezen deelneemsters WC jnioren) ≤ 14
 • Regioselectie NK Allround/NK Afstanden voor Junioren B. Voor deze wedstrijd worden per Gewest vanuit Vantage 31 december 2018 of via de Gewestelijke Kampioenschapswedstrijd van betreffende gewest voorgedragen. 
 • Regio Selectiewedstrijd Super Sprint, junioren C en B op Zaterdag 9 februari 2019 – Utrecht
Afstand Dag Baan Categorie Rechtsreeks
naar NK
Aantal deelnemers
2 * 100/ 2 * 300 Za 9 februari Utrecht

DC

HC

DB

HB 

8

8

3

3

16

16

16

16

 

Afstand Dag Baan Categorie Rechtsreeks
naar NK
Aantal deelnemers
100/300/500 Zo 10 februari Alkmaar

DA

HA

3

3

20

20

 • Voor NeoSen worden 3 deelnemers per sekse voor het NK Supersprint geselecteerd op basis van de VANTAGE ranglijst 100/300/500 van 11 februari 2019  alsmede het klassement van de Sprint League Pure Sprint (voorheen HollandCup Pure Sprint) van 12 januari 2019

                                                                                                                 

versie 20181007
Er is een bijlage aan toegevoegd over de Selectiewedstrijd NK Sprint jun-B/jun-A die tijdens de Residentiecup op zaterdag 10 november a.s. plaats vindt op De Uithof in Den Haag.
Meer informatie over de Residentiecup is te vinden op de gewestelijke website van gewest Zuid-Holland: https://www.knsbgewestzh.nl/langebaan/residentiecup/

versie 20180906:

 1. De mededeling omtrent aanwijsplaatsen op bldz 1 is qua tekst iets aangepast.
 2. Datums m.b.t. de selectieregels Pure sprint voor NeoSenioren zijn aangepast.
 3. Bijlage 1 m.b.t. selectieprocedure voor NK Sprint jun-A is voorlopig verwijderd.
  Nieuw document zal  later worden toegevoegd na  afstemming  met de selectieprocedure 2018-2019 van internationale wedstrijden voor junioren.

Deze notitie is verder bedoeld als aanvulling op de KNSB-wedstrijdkalender en regelt zaken die de gezamenlijke GTCL’s van Regio Z/W aangaan.

• Waarin niet is voorzien, zal beslist worden door de gezamenlijke GTCL’s;
• Schaatsers rijden bij Regio Selectiewedstrijden alle afstanden, ongeacht diskwalificatie of val;
• Daar waar deze kalender zou leiden tot discussie over de uitleg, zijn de (laatste) versies van de hieronder genoemde en door het SB/LB vastgestelde en gepubliceerde documenten leidend:
a. Wedstrijdkalender Langebaan & Kortebaan seizoen 2018-2019 (versie 20-07-2018);
b. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden 2018-2019 Deel Algemeen (versie 10 juli 2018);
c. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden senioren 2018-2019 (versie 17 juli 2018);
d. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures Sprint League seizoen 2018-2019 (versie 17-07-2018);
e. Plaatsingsschema’s en selectieprocedures nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden junioren 2018-2019 (versie 17 juli 2018).

De ervaring leert dat de Regio kalender en afspraken in de aanloop naar het winterseizoen en in het begin van het winterseizoen nog op details kunnen worden aangepast. De kalender en afspraken zijn dan ook onder voorbehoud van noodzakelijke en gewenste aanpassingen. Raadpleeg regelmatig deze pagina voor de laatste versie van de kalender en afspraken.

Comments are closed.